Bayer is a global enterprise with core competencies in the Life Science fields of health care and agriculture. Its products and services are designed to benefit people and improve their quality of life. At Bayer you have the opportunity to be part of a culture where we value the passion of our employees to innovate and give them the power to change.

Operations Specialist

Your tasks and responsibilities

Functie-omschrijving:
Mede realiseren van een efficiente verwerking door middel van het opstellen en bewaken van de dagelijkse planning ten behoeve van het zaadverwerkingsproces.
Vaststellen van de visuele kwaliteit van partijen t.b.v. het uitleveren van orders met specifieke eisen.
Ontvangen, verzamelen en registreren van diverse gegevens met betrekking tot binnenkomende zaadpartijen.
Realiseren van een efficiënt magazijnbeheer en de gegevens bijhouden in het Warehouse Management Systeem.
 
Taken en verantwoordelijkheden:

Algemeen

 • Het opstellen van een gedegen planning van bewerkingsopdrachten en deze bijsturen wanneer nodig.
 • Het verwerken van de gegevens van de verwerkte opdrachten in het SAP systeem, zodanig dat een juiste en tijdige gereedmelding van opdrachten kan worden gerealiseerd.
 • Voert op verzoek uitgebreide zaadzuiverheids- en onkruidonderzoeken uit, is tevens aanspreekpunt voor partijen die aangevreten zijn door ongedierte, beslist of een partij moet worden nageschoond of niet.
 • Is verantwoordelijk voor het beheer van de inkomende PD certificaten,op aanvraag aanleveren van de juiste documenten voor re-export, onderhoud contact met de PD te Wageningen over wijzigingen of vragen m.b.t. uitleveren van zaden naar landen met specifieke eisen.
 • Controleren van diverse gegevens zoals aantal, gewicht etc. van binnenkomende partijen .
 • Op basis van vastgestelde afwijkingen binnen de specificaties neemt de ontvanger een beslissing welke opdrachten er gemaakt moeten worden bv. Schonen, vriezen etc.
 • Het optimaal bijhouden en bewaken van de zaadvoorraden in het systeem.
   

Specifiek

 • Intensief overleg met diverse afdelingen over te nemen maatregelen bij geconstateerde afwijkingen.
 • Nemen van monsters volgens de ISTA methode.
 • Contacten onderhouden met opdrachtgevers over de voortgang van de verwerkings opdrachten

Who you are

      Minimum vereisten voor de functie:
 • Rijvaardigheidsbewijs heftruck.
 • Zelfstandig kunnen werken, en onder druk.
 • Kennis van zaden.
 • Prioriteiten kunnen stellen
 • Nauwkeurig kunnen en willen werken
   
  Specifieke kennis en vaardigheden die voor de functie vereist zijn:
 • M.B.O (+) niveau.
 • Gedegen kennis van het SAP systeem
 • Diploma bemonstering van zaden (ISTA methode).
 • Moet de voor de functie relevante computerprogramma,s beheersen en tevens Word en Excel.
 • Gedetailleerde zaad en onkruidkennis om zo een waarde oordeel te kunnen geven over partijen met betrekking tot de visuele kwaliteit.
 • Gedegen kennis van de te gebruiken schoningstechnieken en de capaciteiten van de machines.
 • Accuraat kunnen werken.
 • Kennis van vereiste fytosanitaire overheidsvoorschriften.
 • Kontaktuele vaardigheden.
 • Regelmatig instrueren van personen die assistentie verlenen

Your application

Bayer offers a wide variety of competitive compensation and benefits programs. If you meet the requirements of this unique opportunity, and you have the "Passion to Innovate" and the "Power to Change", we encourage you to apply now. Job postings will remain open for a minimum of ten business days and are subject to immediate closure thereafter without additional notice. To all recruitment agencies: Bayer does not accept unsolicited third party resumes.

Country: Netherlands
Location: Enkhuizen
Functional Area:
Entry Level:

Job Search


My application

Contact us

Do you have a question? We are happy to help.

Last update: Apr 17, 2019   Copyright © Bayer SA-NV | Bayer B.V.