Ontplooiing & teamwork

Bij Bayer staan we open voor discussies en andere ideeën. We moedigen je aan omnieuwe denkpistes te volgen. We delen onze kennis met elkaar en werken samen met externe netwerken. Je kan in een divers team terechtkomen met een aantal andere experts die gedreven zijn om nieuw potentieel alle kansen te geven. Pas als je inspirerende opdrachten krijgt en kunt samenwerken met enthousiaste en slimme mensen, zal je vooruitstrevende ideeën kunnen omzetten in krachtige oplossingen.

 

We ondersteunen onze medewerkers via een cultuur van regelmatige feedback, internationale en diverse teams, voortdurende bijscholing en nieuwe opportuniteiten. Ontdek hoe een baan bij Bayer je vaardigheden en competenties kan versterken, je een bredere kijk op de dingen kan geven, en je in contact kan brengen met teamgenoten die je helpen je professionele doelstellingen te bereiken.

Feedbackcultuur

 

Wij hechten ontzettend veel belang aan de persoonlijke ontplooiing van onze werknemers. Een van de manieren waarop we hun ontwikkeling kunnen ondersteunen is door hen op regelmatige basis feedback te geven. Dat doen we via prestatiemanagement, individuele Development Dialogue en 360° Feedback. Zo versterken we niet alleen de feedbackcultuur van Bayer, maar stimuleren we ook de ontplooiing van onze mensen.

Met de Development Dialogue willen we managers wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun mensen, terwijl werknemers in staat worden gesteld zelf de nodige stappen te zetten voor hun persoonlijke ontwikkeling.

 

Tijdens deze dialoog bespreken de werknemers hun sterktes, hun opleidingsbehoeften en carrièreverwachtingen met hun oversten zodat ze samen een persoonlijk ontwikkelingsplan kunnen opstellen.

  

360° Feedback is dan weer een leiderschapstool, die een duidelijk beeld schept van de prestaties van elke medewerker vanuit het standpunt van collega’s en partners binnen het bedrijf. Door onze mensen te helpen hun unieke sterktes en talenten te verbeteren, wordt onze organisatie in haar geheel sterker en ontstaat een werkcultuur die hen stimuleert om het beste van zichzelf te geven, om bij te leren en uiteindelijk hun volledige potentieel te benutten.

 

Werken in Internationale Teams

 

Bij de Bayer Group werken mensen uit 127 landen van over de hele wereld, met verschillende culturele achtergronden. Het is dan ook bijzonder belangrijk voor ons dat zij goed samenwerken, zowel medewerkers onderling als medewerkers met klanten.

Bayer is een diverse werkplek, waar je je ondersteund weet om je beste werk af te leveren, ongeacht je nationaliteit of achtergrond.

 

Die diversiteit impliceert dat je teamgenoten tot de wereldwijde elite binnen hun vakgebied behoren, wat maakt dat onze organisatie veelzijdig is en onze klanten een beroep kunnen doen op de best mogelijke pool van internationale, multiculturele expertise.

Individuele groei door opleiding

 

Het is een prioriteit voor Bayer om te investeren in de opleiding en training van zijn werknemers.

Via de seminars en trainingen die we aanbieden in onze Bayer Academy kunnen onze medewerkers bijkomende vaardigheden ontwikkelen en kennis opdoen voor nagenoeg alle aspecten van hun dagelijkse werk.

 

Dat kan zowel om seminars over specifieke technische onderwerpen als je persoonlijke ontwikkeling gaan. De uitwisseling van ideeën, het leren van peers, en research-based kennis bieden hen nieuwe perspectieven die hen helpen om buitengewone oplossingen te bedenken.

 

Wanneer we de individuele groei van onze werknemers stimuleren, bieden we hen niet alleen unieke kansen om hun professionele en persoonlijke doelstellingen te bereiken, maar leiden we ook onze volgende generaties leiders op.

Wereldwijde interne ‘Job Board’

Een van onze belangrijkste doelstellingen is mensen kansen bieden om professioneel en persoonlijk te groeien. Dat geldt voor alle geledingen van onze organisatie, helemaal tot aan het senior management.

 

We willen daarin transparant zijn, zodat het voor werknemers makkelijk is om intern mobiel te zijn. Daarom hebben we in 2012 een interne Job Board in het leven geroepen. Dat houdt in dat onze werknemers als eerste op de hoogte worden gebracht van vacatures en jobkansen in alle vestigingen van de Bayer Group.

 

De Job Board streeft naar meer transparantie en stimuleert interne loopbaanmobiliteit, zodat alle medewerkers bij Bayer die job vinden die het beste bij hun vaardigheden en ambities past.

Zoek een job


Mijn sollicitatie

Informatie / Contact

Heb je een vraag? We staan je graag te woord. 

 

Laatste update: 10 feb 2016   Copyright © Bayer SA-NV | Bayer B.V.